Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2008Data intrării în vigoare 03-01-2008
  Formă consolidată valabilă la data 18-08-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-08-2022 până la data de 08-01-2023

  Atenție, se afișează forma republicată a LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.1 din 03-01-2008  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 448 din 6 decembrie 2006 (Rep 1), din Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008, la data de 18 August 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 ianuarie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 24 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.665 din 10 decembrie 2008; LEGEA nr. 207 din 2 iunie 2009; LEGEA nr. 360 din 20 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 7 octombrie 2009; LEGEA nr. 359 din 20 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 20 septembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011; LEGEA nr. 52 din 19 martie 2012; LEGEA nr. 136 din 18 iulie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 68 din 14 noiembrie 2012; LEGEA nr. 197 din 1 noiembrie 2012; LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 55 din 30 aprilie 2014; LEGEA nr. 67 din 12 mai 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 iunie 2014; HOTĂRÂREA nr. 989 din 4 noiembrie 2014; ORDONANŢA nr. 4 din 21 ianuarie 2015; LEGEA nr. 193 din 7 iulie 2015; LEGEA nr. 266 din 6 noiembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 30 iunie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 august 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 17 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2019; LEGEA nr. 145 din 22 iulie 2020; LEGEA nr. 193 din 21 august 2020; DECIZIA nr. 906 din 16 decembrie 2020; LEGEA nr. 81 din 12 aprilie 2021; LEGEA nr. 185 din 1 iulie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 4 octombrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 126 din 15 decembrie 2021; LEGEA nr. 40 din 3 martie 2022; LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 17 octombrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 24 iulie 2007.
  Notă CTCE Conform alin. (2) al art. 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:"Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" cu "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale";"Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" cu "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării";"Ministerul Sănătăţii Publice" cu "Ministerul Sănătăţii";"Ministerul Culturii şi Cultelor" cu "Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional";"Ministerul Transporturilor" cu "Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii";Prin HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.Prin HOTĂRÂREA nr. 185 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 30 aprilie 2013, Ministerul Educaţiei Naţionale, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi prin preluarea activităţii şi structurilor specializate de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.Prin HOTĂRÂREA nr. 144 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 2 martie 2010 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.Prin HOTĂRÂREA nr. 90 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 22 februarie 2010 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii.