Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 743 din 4 mai 2022pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi angajate ca urmare a implementării proiectului "Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi" POCU/605/3/1/130164
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 5 mai 2022Data intrării în vigoare 05-05-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 05-05-2022 până la data de 30-03-2023


  Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi;– Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Contractul de finanţare POCU/605/3/1/130164 din 23.05.2019;– Referatul de aprobare al Serviciului proiecte şi programe din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi nr. 1.013 din 10.03.2022,
  în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura privind modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi angajate ca urmare a implementării proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“ POCU/605/3/1/130164, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Bucureşti, 4 mai 2022.Nr. 743.ANEXĂ Deschideți PROCEDURĂprivind modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi angajate ca urmare a implementării proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa munciia persoanelor cu dizabilităţi“ POCU/605/3/1/130164