Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 566 din 28 aprilie 2022privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 4 mai 2022Data intrării în vigoare 04-05-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 04-05-2022 până la data de 30-03-2023


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 27 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, şi al art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2022,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare si funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2013.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila

  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  Bucureşti, 28 aprilie 2022.Nr. 566.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEde organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară