Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 21 aprilie 2022de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 26 aprilie 2022Data intrării în vigoare 26-04-2022    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 536 din 21 aprilie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 395 din 26 aprilie 2022.
    Articolul 1(1) În vederea gestionării pierderilor de vaccin împotriva COVID-19, utilizatorii Registrului Electronic Naţional de Vaccinare, denumit în continuare RENV, din cadrul depozitelor de păstrare a vaccinurilor, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, centrelor de vaccinare şi cabinetelor medicilor de familie care desfăşoară activitatea de vaccinare înregistrează pierderile de vaccin împotriva COVID-19, conform prezentei metodologii.(2) Utilizatorii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia ca la sfârşitul programului de lucru sau ori de câte ori este nevoie să consemneze numărul de doze pierdute pe tip de produs, lot, dar şi motivul pierderii/tipul pierderii şi data exactă a pierderii, completând în acest sens „fişa de pierderi“ din cadrul rubricii „Stocuri - Pierderi“ a RENV.Articolul 2(1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti monitorizează lunar raportarea pierderilor de vaccin de către centrele de vaccinare şi de cabinetele medicilor care desfăşoară activitatea de vaccinare.(2) Institutul Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, monitorizează lunar raportarea pierderilor de vaccin de către centrele de depozitare.(3) La nivel naţional, INSP monitorizează pierderile de vaccin împotriva COVID-19, prin centralizarea rapoartelor din RENV, pe tip de utilizator/judeţ/lot/produs, şi transmite spre informare Ministerului Sănătăţii rapoartele lunare de monitorizare a pierderilor înregistrate.
    Articolul 3(1) La nivelul utilizatorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1), modalitatea de calcul al procentului privind pierderile de vaccin împotriva COVID-19 este următoarea:Procent pierderi (%) = (Nr. doze declarate pierdute şi raportate în RENV/Nr. total doze vaccin primite) x 100.(2) Stocul la sfârşitul programului de lucru se calculează prin diferenţa dintre stocul la începutul programului şi suma dintre dozele administrate şi dozele înregistrate ca pierdere, după cum urmează:Stoc la sfârşitul programului de lucru = Stoc la începutul programului de lucru – (Nr. doze administrate + Nr. doze înregistrate ca pierdere).----