Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME din 15 martie 2022privind procedura de alegeri, prin vot la distanţă, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 aprilie 2022Data intrării în vigoare 20-04-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 20-04-2022 până la data de 30-03-2023  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 26 din 15 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 387 din 20 aprilie 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Normele privind procedura de alegeri, prin vot la distanţă, a membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, denumite în continuare norme, cuprind dispoziţii privind procedura de alegeri, respectiv desfăşurarea votului şi stabilirea rezultatelor alegerilor pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România.(2) Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera sau CAFR, organizează alegeri pentru membrii Comisiei de disciplină a Camerei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018, ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 84/2018, şi ale prezentelor norme.
  Capitolul II Procedura alegerilorArticolul 2(1) Alegerile pentru membrii Comisiei de disciplină a Camerei au loc în cadrul Conferinţei Camerei, organizată prin vot la distanţă în data de 29 aprilie 2022.
  (2) Votul pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei este secret.(3) Votul prin reprezentare sau împuternicire nu este permis.(4) Votul la distanţă va avea loc pe platforma E-BALLOT, pusă la dispoziţia membrilor Camerei cu drept de vot prin grija CAFR.(5) În vederea bunei desfăşurări a Conferinţei Camerei, comunicarea cu membrii cu drept de vot la Conferinţa Camerei se va realiza prin platforma Zoom.
  Articolul 3(1) Platforma de vot E-BALLOT are următoarele caracteristici tehnice:a)
  asigură logarea auditorilor financiari, membri CAFR, cu drept de vot la Conferinţă, individualizaţi prin date de identificare (Username/Parolă). Logarea pe platformă se va face de către fiecare auditor financiar cu drept de vot în parte, pe baza unui link personalizat, primit pe e-mail. Platforma va genera auditorului date de acces iniţiale, respectiv: Username şi Cod de acces; ulterior, parola individuală va putea fi setată de către fiecare auditor, în funcţie de preferinţe. Cu Username-ul şi Parola, auditorul financiar cu drept de vot va putea să acceseze platforma pentru a vota în ziua stabilită a alegerilor. Username-ul nu se poate schimba;
  b) asigură gestionarea centralizată a alegătorilor; astfel, platforma furnizează numărul de auditori financiari cu drept de vot prezenţi la Conferinţa Camerei, în vederea stabilirii persoanelor logate;c) asigură corectitudinea procesului de vot; se elimină posibilitatea ca cineva să voteze de două ori, asigurându-se astfel cerinţa ca un auditor financiar cu drept de vot să voteze o singură dată. Platforma permite o singură logare a unui auditor financiar care votează, prin identificarea IP-ului unităţii de pe care se loghează, asimilat datelor de identificare ale respectivului auditor financiar cu drept de vot;d) asigură acceptarea dispozitivelor mobile: alegătorii pot vota de pe smartphone, computer sau tabletă, orice astfel de dispozitiv care este conectat la internet;e) asigură gestionarea buletinelor de vot;f) asigură păstrarea secretului votului;g) îndeplineşte atribuţiile Comisiei de numărare a voturilor, respectiv:(i) numărarea voturilor exprimate şi stabilirea voturilor valabile;
  (ii) prezentarea listei candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obţinute;
  h) asigură exportarea rezultatelor votului.
  (2) Auditorii financiari fără drept de vot la Conferinţa Camerei nu vor putea accesa platforma E-BALLOT, link-urile de acces fiind personalizate după numele şi prenumele auditorilor financiari cu drept de vot la Conferinţă.(3) Rezultatele furnizate de platforma de vot E-BALLOT vor ţine locul procesului-verbal cu privire la rezultatul votului.(4) Rezultatele votului vor fi comunicate pe platforma Zoom şi pe site-ul CAFR.
  Articolul 4(1) Buletinul de vot pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei va fi elaborat în funcţie de formatul şi opţiunile tehnice prevăzute de platforma E-BALLOT.(2) Se înscriu pe buletinul de vot candidaturile validate, în ordine alfabetică.(3) Buletinul de vot va fi disponibil în platforma E-BALLOT, secţiunea Alegerea membrilor Comisiei de disciplină.(4) Secţiunea va cuprinde: numele şi prenumele candidaţilor şi căsuţa unde se va exercita votul. Exercitarea votului se va putea face doar în ziua stabilită pentru vot şi în intervalul prestabilit aferent procesului de vot şi, ca atare, căsuţa menţionată pentru exercitarea votului nu va fi funcţională în alte date sau alt interval orar.
  Articolul 5(1) Conferinţa Camerei, organizată prin vot la distanţă în data de 29 aprilie 2022, va avea loc în intervalul orar stabilit prin Agenda Conferinţei Camerei.(2) Votul pe platforma E-BALLOT se va exercita în intervalul orar stabilit prin Agenda Conferinţei Camerei, ce se va comunica participanţilor la Conferinţă.Articolul 6(1) Fiecare auditor financiar cu drept de vot la Conferinţă care îndeplineşte cerinţele prevăzute în normele pentru desemnarea reprezentanţilor la Conferinţă, adoptate de către Consiliul Camerei, primeşte acces la platforma de vot EBALLOT.(2) Logarea la platforma E-BALLOT se va face pe baza datelor individuale de acces. Auditorul financiar cu drept de vot este obligat să folosească datele de acces specifice aferente platformei E-BALLOT pentru a se putea loga în vederea votării, respectiv Username şi Parolă.(3)
  Instrucţiunile de vot şi toate detaliile tehnice privind accesul la platforma de vot E-BALLOT vor fi aduse la cunoştinţa auditorilor financiari cu drept de vot cu două zile înaintea datei Conferinţei. Camera va pune la dispoziţia membrilor Camerei cu drept de vot, în timp util, instrucţiuni de utilizare a platformei E-BALLOT, atât pentru autentificare, cât şi pentru votare.
  (4) Pe platforma de vot, auditorii financiari cu drept de vot la Conferinţa Camerei din data de 29 aprilie 2022 vor vota pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină, o singură dată.
  Articolul 7(1) Votul „pentru“ se realizează prin apăsarea căsuţei din dreptul numelui candidatului dorit sau prin apăsarea numelui candidatului din listă.(2) Înregistrarea votului se face prin accesarea butonului „Finalizare vot“.(3) După accesarea butonului „Finalizare vot“, votul nu mai poate fi modificat.Articolul 8(1) Platforma de vot va fi astfel setată încât auditorii financiari să nu poată exprima un număr mai mare de voturi decât numărul membrilor Comisiei de disciplină, respectiv trei voturi.(2) Buletinele de vot care cuprind un număr mai mic de voturi decât numărul de locuri pentru Comisia de disciplină sunt considerate valabile.(3) Pentru a evita anularea voturilor, platforma va fi astfel setată încât să nu permită „Finalizarea votului“ pentru buletine albe (buletine în care nu a fost exprimată nicio opţiune de vot).(4) Platforma nu va avea setate situaţii de anulare a buletinelor de vot, existând posibilitatea, în cazul în care un auditor financiar nu doreşte să voteze, să opteze pentru butonul „Omite vot“.(5) Nu se va permite finalizarea votului dacă buletinul nu cuprinde cel puţin un vot „pentru“, prin bifarea căsuţei din dreptul numelui sau prin apăsarea numelui candidatului din listă şi accesarea butonului „Finalizare vot“.
  Articolul 9La expirarea intervalului de timp în interiorul căruia se va desfăşura votul pentru alegerea Comisiei de disciplină, stabilit prin Agenda Conferinţei Camerei, în ziua Conferinţei, platforma EBALLOT va opri procesul de vot şi butoanele menţionate la art. 8 se vor dezactiva. Platforma va genera, imediat după închidere, rezultatul votului şi acesta se va anunţa participanţilor logaţi la Conferinţă, pe platforma Zoom, şi ulterior pe site-ul Camerei.Articolul 10(1) Candidaţii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate sunt validaţi ca membri titulari şi vor fi precedaţi de următorii 2 membri, care sunt validaţi ca membri supleanţi, în ordine descrescătoare.(2) Platforma E-BALLOT livrează rezultatul votului, acesta înlocuind procesul-verbal cu privire la rezultatul votului.Articolul 11
  (1) În caz de egalitate de voturi, pentru ultima poziţie eligibilă de membru al Comisiei de disciplină, candidaţii aflaţi în această situaţie sunt supuşi din nou votului Conferinţei.(2) După livrarea rezultatului de către platformă, anunţat şi pe platforma Zoom, în situaţia stabilită la alin. (1), în cel mai scurt timp, se elaborează un nou buletin de vot care va cuprinde doar candidaţii aflaţi în situaţia de egalitate de voturi, care se încarcă în platforma de vot, la secţiunea „Alegeri pentru departajarea candidaţilor în caz de egalitate de voturi“.(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), auditorii financiari vor fi informaţi pe platforma Zoom că se organizează un nou vot şi li se va comunica intervalul orar de vot pentru departajarea prin vot a candidaţilor.(4) Auditorii financiari vor accesa platforma cu aceleaşi date de autentificare (Username şi Parolă) utilizate pentru votul exercitat la prima rundă de votare în cadrul Conferinţei Camerei din data de 29 aprilie 2022.(5) Este declarat „ales“ candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi, indiferent de numărul votanţilor din a doua rundă de vot pentru candidaţii aflaţi în situaţia de egalitate.(6) Rezultatul votului din runda a doua se anunţă pe platforma Zoom şi pe site-ul Camerei.(7)
  La expirarea intervalului de timp în interiorul căruia se va desfăşura votul pentru departajarea candidaţilor cu acelaşi număr de voturi, platforma E-BALLOT va opri procesul de vot, va genera, imediat după închiderea voturilor, rezultatele finale centralizate şi acestea se vor anunţa participanţilor logaţi la Conferinţă, pe platforma Zoom, şi ulterior pe site-ul Camerei.
  Articolul 12Prevederile prezentelor norme se completează cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018.
  -----