Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 august 2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 30 august 2014Data intrării în vigoare 28-11-2014
  Formă consolidată valabilă la data 08-05-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-05-2022 până la data de 25-09-2022


  Notă CTCE
  Forma consolidată a ORDONANȚEI nr. 25 din 26 august 2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 640 din 30 august 2014, la data de 08 Mai 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 25 din 26 august 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014, RECTIFICAREA nr. 25 din 26 august 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014; ORDONANŢA nr. 25 din 24 august 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 19 iulie 2018; LEGEA nr. 247 din 5 noiembrie 2018; LEGEA nr. 200 din 10 septembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 mai 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Conform articolului V din LEGEA nr. 247 din 5 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 7 noiembrie 2018, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Cercetării şi Inovării sunt puncte naţionale de contact în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene şi cu autorităţile celorlalte state membre pentru schimbul de informaţii şi documente în aplicarea dispoziţiilor legale ce intră în competenţa acestora referitoare la educaţie şi cercetare în domeniul străinilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Titlul I Încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul RomânieiCapitolul I Domeniu de aplicare şi definiţiiArticolul 1Prezentul titlu reglementează încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.