Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
NORMĂ nr. 9 din 27 februarie 2020privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 24 martie 2020Data intrării în vigoare 24-03-2020
    Formă consolidată valabilă la data 26-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-04-2022 până la data de 29-12-2022


    Notă CTCE Forma consolidată a NORMEI nr. 9 din 27 februarie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 237 din 24 martie 2020, la data de 26 Aprilie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: NORMA nr. 13 din 18 aprilie 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (12) şi ale art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. b) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 26 februarie 2020,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:Articolul 1(1) Prezenta normă reglementează încheierea exerciţiului financiar, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportării anuale pentru entităţile din domeniul asigurărilor prevăzute la alin. (2).(2) Prezenta normă se aplică următoarelor entităţi:a) asigurători şi reasigurători cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizaţi să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;b) intermediari principali autorizaţi de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în condiţiile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, denumiţi în continuare companii de brokeraj, conform art. 2 alin. (1) pct. 9 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările ulterioare;