Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 4/2CN din 3 martie 2022privind aprobarea modelului unic la nivel naţional al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 5 aprilie 2022Data intrării în vigoare 05-04-2022


  În conformitate cu prevederile art. 533 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 95/2006, precum şi ale art. 34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul de organizare şi funcţionare,în vederea aplicării prevederilor art. 74 alin. (3) din Codul deontologic al medicului stomatolog, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 6/1AGN/2021,în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006, precum şi al art. 33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare,Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:Articolul 1Se aprobă modelul unic la nivel naţional al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog, cu caracteristicile prevăzute în anexa la prezenta decizie.Articolul 2Modelul unic la nivel naţional al firmei, aprobat la art. 1, are fondul de culoare Signal Yellow cod RAL 1003 şi literele din text de culoare Black Blue cod RAL 5004.Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog au obligaţia să amplaseze firme care să respecte dimensiunea maximă de 80 cm x 60 cm, să aibă culoarea fondului şi culoarea literelor din text stabilite la art. 2 şi să cuprindă următoarele menţiuni:a) Colegiul Medicilor Stomatologi din România;b) colegiul teritorial pe raza căruia se află sediul profesional principal sau secundar;c) denumirea formei de exercitare a profesiei şi, opţional, numele şi prenumele medicului stomatolog titular şi, după caz, ale medicilor stomatologi asociaţi, în situaţia în care acestea nu se regăsesc în denumire;
  d) menţiuni privind sediul principal şi sediul secundar;e) menţiuni privind specialităţile şi competenţele medicale şi, opţional, titlurile profesionale, academice, ştiinţifice;f) opţional, date de contact: număr de telefon, fax, adresa de poştă electronică (e-mail), adresa de internet (site web).
  Articolul 4Obligaţia prevăzută la art. 3 nu se aplică firmelor care au fost amplasate înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii şi care au respectat caracteristicile firmei reglementate de prevederile Codului deontologic al medicului dentist, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 15/2010.
  Articolul 5Modelul unic la nivel naţional al firmei, aprobat prin prezenta decizie, poate fi implementat şi de către formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog care au deja amplasate firme la intrarea în imobilul şi/sau în spaţiul ocupat în care îşi au sediul profesional principal sau secundar, dar doresc alinierea cu noile reglementări în materie.Articolul 6Nerespectarea prevederilor prezentei decizii reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii şi regulamentelor în vigoare.Articolul 7Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
  Ecaterina Ionescu
  Bucureşti, 3 martie 2022.Nr. 4/2CN.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil. Modelul unic la nivel naţional al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog
  NOTĂ:Menţiunile identificate cu lit. a)-f) în cuprinsul modelului sus-menţionat au caracter exemplificativ, raportat la dispoziţiile art. 3 lit. a)-f) din decizie, iar dimensiunile indicate pentru literele din text au caracter de recomandare.
  ----