Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
NORME METODOLOGICE din 8 mai 2003de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 21 mai 2003Data intrării în vigoare 21-05-2003
  Formă consolidată valabilă la data 12-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-04-2022 până la data de 20-12-2022  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 522 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 21 mai 2003.
  Notă CTCE Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 8 mai 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 21 mai 2003, la data de 12 Aprilie 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 887 din 3 iunie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 918 din 20 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015; HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 aprilie 2022 prevede:
  Articolul II
  (1) Programele de formare profesională care au început înainte de data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, continuă până la finalizare, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în vigoare la data începerii acestor programe.
  (2) Examenele de absolvire care sunt în desfăşurare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se vor desfăşura în condiţiile stabilite prin actele normative aflate în vigoare la data programării examenelor de absolvire.
  Capitolul IDispoziţii generaleLa data de 17-07-2015 Titlul capitolul I a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015.Articolul 1