Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
HOTĂRÂRE nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 21 mai 2003Data intrării în vigoare 21-05-2003
  Formă consolidată valabilă la data 12-04-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-04-2022 până la data de 20-12-2022


  Notă CTCE
  Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 522 din 8 mai 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 21 mai 2003, la data de 12 Aprilie 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 887 din 3 iunie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.829 din 28 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 918 din 20 noiembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 481 din 24 iunie 2015; HOTĂRÂREA nr. 474 din 6 aprilie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sârbu
  p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Radu Damian,