Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 342 din 16 martie 2022privind aprobarea mecanismului pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente prin înfiinţarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 17 martie 2022Data intrării în vigoare 17-03-2022


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă mecanismul pentru crearea şi utilizarea bazei de date cu utilaje şi echipamente prin înfiinţarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport, denumit în continuare Registrul.
  (2) Registrul are ca scop verificarea de către autorităţile/entităţile contractante a disponibilităţii utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor declarate de către operatorii economici care au calitatea de ofertanţi în cadrul procedurilor de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.(3) Registrul este creat şi operaţionalizat, în cadrul Sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP), de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.
  Articolul 2(1) Autoritatea pentru Digitalizarea României asigură resursele informatice, financiare şi umane necesare pentru înfiinţarea şi operaţionalizarea Registrului. (2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii stabileşte tipul informaţiilor care sunt accesibile în Registru şi pune la dispoziţia Autorităţii pentru Digitalizarea României nomenclatoare cu date specifice şi de interes în domeniul proiectelor de infrastructură de transport, până la data de 1 mai 2022.(3) Autoritatea pentru Digitalizarea României este exonerată de orice răspundere în ceea ce priveşte corectitudinea şi validitatea informaţiilor introduse de către operatorii economici şi/sau autorităţile/entităţile contractante în Registru, de eventuale consecinţe negative determinate de lipsa informaţiilor sau de prezentarea unor informaţii care nu corespund realităţii.
  Articolul 3(1) Registrul este accesibil pe cale electronică. Operaţionalizarea Registrului se realizează în două etape, după cum urmează:a) etapa iniţială în care se realizează funcţionalităţi restrânse de acces pentru completarea de către autorităţile/entităţile contractante a datelor privind utilajele, echipamentele şi instalaţiile declarate în cadrul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale aflate în derulare; b) etapa finală în care se definitivează operaţionalizarea Registrului prin dezvoltări de implementare flux integrat în procedurile de atribuire prin mijloace electronice, versionări de modificare, audit finalizat, comunicări generate în mod automat de sistem în caz de suprapunere a perioadelor de utilizare a utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor.(2) Termenul de implementare a etapei iniţiale prevăzute la alin. (1) lit. a) nu poate depăşi data de 1 august 2022, iar termenul de implementare a etapei finale, prevăzută la alin. (1) lit. b), nu poate depăşi data de 1 martie 2023.
  Articolul 4În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării elaborează normele metodologice privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Registrului, care se aprobă prin ordin comun, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al Autorităţii pentru Digitalizarea României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
  Marcel-Ioan Boloş
  Bucureşti, 16 martie 2022.Nr. 342.----