Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 16 martie 2022pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 16 martie 2022Data intrării în vigoare 16-03-2022


  Luând în considerare că atât în Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, denumit în continuare PNRR, cât şi în Programul de guvernare 2021-2024 este prevăzută măsura care vizează creşterea contribuţiilor către Pilonul II de pensii cu un punct procentual de la 3,75%, procentul aplicabil în prezent, până la 4,75% începând cu anul 2024,având în vedere necesitatea instituirii cu celeritate a cadrului legal pentru a se asigura respectarea angajamentelor prevăzute de PNRR, referitoare la calendarul de îndeplinire a jalonului 213, Componenta C8, R6, în trimestrul I al anului 2022, în funcţie de care urmează a fi alocate sumele din PNRR,ţinând seama că 31 martie 2022 reprezintă data până la care a fost asumată îndeplinirea jalonului 213 din PNRR - componentă a legislaţiei necesare pentru a asigura sustenabilitatea Pilonului II de pensii, iar nerespectarea acestui termen are drept consecinţă neîndeplinirea condiţiilor asumate de România şi poate atrage pierderea fondurilor alocate pentru această componentă,având în vedere faptul că, în lipsa luării unor măsuri imediate pentru îndeplinirea jalonului 213 din PNRR, România nu va putea accesa suma alocată acestei componente conform necesităţilor de finanţare stabilite iniţial şi demara acţiunile necesare ducerii la îndeplinire, în calendarul stabilit, a jalonului 213 şi a ţintelor asumate pe această componentă în cadrul PNRR, astfel cum a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României,ţinând seama de importanţa Pilonului II de pensii, ca mijloc de economisire pe termen lung pentru pensie, cât şi de asigurare a unui venit suplimentar, adecvat şi sustenabil la pensie, în contextul evoluţiilor demografice nefavorabile,luând în considerare că această măsură sprijină diversificarea pensiilor şi are consecinţe pozitive asupra dezvoltării pieţelor de capital,ţinând cont că lipsa reglementării cadrului legal privind creşterea contribuţiei obligatorii către fondurile de pensii administrate privat - Pilonul II de pensii generează întârzieri în implementarea PNRR, cu consecinţe negative asupra gradului de absorbţie a fondurilor alocate României,
  ţinând seama că reforma propusă în PNRR vizează elaborarea legislaţiei prin care sunt urmărite asigurarea pe termen mediu şi lung a sustenabilităţii şi a predictibilităţii sistemului public de pensii, respectiv sustenabilitatea Pilonului II de pensii,luând în considerare că adoptarea acestei măsuri este necesară pentru a se asigura atingerea rezultatelor şi implementarea reformelor ca răspuns la provocările identificate în Semestrul European, cota de contribuţie la Pilonul II de pensii fiind în acord cu prevederile Strategiei fiscal-bugetare,luând în considerare că măsura propusă este menită să vină în sprijinul participanţilor care contribuie la un fond de pensii administrat privat, care vor beneficia de o pensie privată, conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi strategic şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICLa articolul 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2024 cota de contribuţie la fondul de pensii este de 4,75%.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 16 martie 2022.Nr. 23.-----