Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 28 din 28 februarie 2022pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 9 martie 2022Data intrării în vigoare 09-03-2022
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 09-03-2022 până la data de 30-03-2023


  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,având în vedere art. 5 alin. (1) şi art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Referatul nr. 15.161 din 25.02.2022,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:Articolul 1
  Se aprobă Normele de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 132/2017 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 3 iulie 2017.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
  Cantemir Ciurea-Ercău
  Bucureşti, 28 februarie 2022.
  Nr. 28.ANEXĂ Deschideți NORME DE SECURITATE NUCLEARĂprivind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei deexploatare pentru instalaţiile nucleare