Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 2 martie 2022pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 2 martie 2022Data intrării în vigoare 02-03-2022


  Întrucât complexitatea mediului de securitate pe flancul estic al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, denumită în continuare NATO, impune corelarea demersurilor în context interinstituţional pentru implementarea măsurilor de asigurare a posturii de apărare şi descurajare a NATO, precum şi pentru consolidarea prezenţei aliate pe teritoriul României,dată fiind participarea statelor aliate la misiunea NATO de poliţie aeriană pe teritoriul naţional, coroborată cu necesitatea asigurării sprijinului naţiunii gazdă în cele mai bune condiţii,având în vedere numărul şi anvergura activităţilor de instruire desfăşurate anual de România, la care participă aeronave de stat, în contextul efortului naţional de asigurare a unei prezenţe aliate unitare şi echilibrate pe flancul estic şi de consolidare a cooperării militare în regiunea Mării Negre,pentru consolidarea profilului strategic al României, în contextul flexibilităţii, adaptabilităţii şi transparenţei decizionale care definesc poziţia ţării noastre în cadrul Alianţei,în considerarea faptului că, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian şi ale tratatelor la care România este parte, aeronavele aparţinând statelor membre ale NATO, cu excepţia Statelor Unite ale Americii, care efectuează zboruri militare în spaţiul aerian naţional nu beneficiază de scutiri de la plata tarifelor pentru servicii de navigaţie aeriană, precum şi a tarifelor aeroportuare de pasager, securitate, dezvoltare, tranzit, transfer, aterizare, staţionare şi iluminat,ţinând cont că cele prezentate mai sus vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecinţele negative ale menţinerii obligaţiei de plată a tarifelor anterior amintite de către forţele armate ale statelor membre ale NATO care execută operaţii militare, exerciţii, activităţi de instruire sau ceremoniale pe teritoriul României,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICLegea nr. 21/2020 privind Codul aerian, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 19 martie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 18 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) zborurile efectuate de aeronave de stat româneşti şi zborurile militare efectuate de aeronavele unui stat membru al NATO;2. La articolul 18 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) alte zboruri, conform tratatelor la care România este parte.3. La articolul 18 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a)
  zborurile efectuate de aeronave de stat româneşti şi zborurile militare efectuate de aeronavele unui stat membru al NATO;
  4. La articolul 18 alineatul (4), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) alte zboruri, conform tratatelor la care România este parte.5. La articolul 32 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) aeronavele unui stat membru al NATO care execută zboruri militare, situaţie în care scutirea trebuie justificată prin indicarea statutului zborului în planul de zbor;6.
  La articolul 32 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) alte categorii de aeronave, conform tratatelor la care România este parte.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 2 martie 2022.Nr. 17.-----