Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 26 din 21 februarie 2022privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC)
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 2 martie 2022Data intrării în vigoare 02-03-2022


  Având în vedere că un efect al măsurilor instituite de autorităţi pentru combaterea pandemiei de COVID-19 a fost şi creşterea numărului de cazuri de violenţă şi abuz sexual, victimele fiind copii,luând în considerare că unele dintre acestea s-au produs în centrele serviciilor de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC),întrucât „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării“ şi „În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului“,ţinând cont că statul are obligaţia de a-şi proteja cetăţenii indiferent de vârstă,în temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 81 coroborate cu cele ale art. 45, 46 şi ale art. 79 alin. (2)-(6) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.
  Articolul 1Se înfiinţează Comisia de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC), denumită în continuare Comisie de anchetă.Articolul 2Obiectivele Comisiei de anchetă sunt:1. identificarea viciilor sistemice care au contribuit la înfăptuirea abuzurilor sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor beneficiari ai serviciilor de tip rezidenţial aflate în subordinea DGASPC;2. audierea persoanelor cu funcţii de conducere în serviciile de tip rezidenţial, precum şi a directorilor executivi ai DGASPC pe raza cărora au fost raportate cazuri de abuzuri sexuale sau orice abuzuri fizice împotriva minorilor instituţionalizaţi, precum şi a celorlalţi salariaţi;3. identificarea disfuncţiilor operaţionale în comunicarea şi cooperarea dintre autorităţile şi instituţiile publice de specialitate privind asistenţa socială şi protecţia copilului;4. stabilirea măsurilor care ar trebui luate pentru remedierea problemelor investigate, respectiv pentru atragerea răspunderii persoanelor responsabile.
  Articolul 3Componenţa Comisiei de anchetă:1. Comisia de anchetă este formată din 15 membri şi are un birou compus din preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi cu votul majorităţii membrilor, în prima şedinţă a comisiei.2. Componenţa nominală a Comisiei de anchetă şi biroul acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 4Convocarea şedinţelor Comisiei de anchetă se face cu cel puţin 24 de ore înainte de către preşedintele acesteia sau, în lipsa lui, de către vicepreşedintele care îl înlocuieşte.
  Articolul 5Cvorumul şedinţelor Comisiei de anchetă este asigurat prin prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.Articolul 6Hotărârile Comisiei de anchetă se adoptă cu vot deschis al majorităţii membrilor prezenţi.Articolul 7(1) În vederea audierii, Comisia de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul DGASPC sau în cadrul celorlalte organe ale administraţiei publice centrale sau locale şi care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la identificarea situaţiei care formează obiectul activităţii prezentei comisii de anchetă.(2)
  În cazul refuzului nemotivat şi repetat din partea celor citaţi pentru audieri de a răspunde solicitărilor Comisiei de anchetă, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorităţii sau instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiei respective.
  Articolul 8(1) Constatările, concluziile şi propunerile Comisiei de anchetă vor face obiectul unui raport final, elaborat de către toţi membrii acesteia, care va fi depus la Biroul permanent al Senatului în termen de 120 de zile de la data constituirii Comisiei de anchetă.(2) După primirea raportului, Biroul permanent îl pune la dispoziţia grupurilor parlamentare şi îl înscriu pe ordinea de zi, pentru a fi supus dezbaterii plenului Senatului.Articolul 9Comisia de anchetă îşi încetează activitatea după ce plenul Senatului s-a pronunţat asupra raportului supus dezbaterii.
  Articolul 10Pentru realizarea obiectivelor pentru care se constituie Comisia de anchetă, Biroul permanent al Senatului va asigura personalul de specialitate şi logistica necesară, cu aprobarea Biroului permanent.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 februarie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
  Bucureşti, 21 februarie 2022.Nr. 26.ANEXĂCOMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC)
  Nr. crt.Numele şi prenumele Grupul parlamentar
  1.Anisie Monica-CristinaPNL
  2.Gorghiu Alina-ŞtefaniaPNL
  3.Muntean Lucica DinaPNL
  4.Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-AugustinPNL
  5.Creţu GabrielaPSD
  6.Fulgeanu-Moagher Laura-MihaelaPSD
  7.Georgescu LauraPSD
  8.Sbîrnea LilianaPSD
  9.Toanchină Marius-GheorghePSD
  10.Dragu Anca DanaUSR
  11.Poteraş Cosmin-MarianUSR
  12.Spătaru Elena-SimonaUSR
  13.Boancă RodicaAUR
  14.Neagu IonuţAUR
  15.László AttilaUDMR
  BIROUL
  Comisiei de anchetă privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC)

  Nr. crt.Numele şi prenumele FuncţiaGrupul parlamentar
  1.Alina-Ştefania GorghiuPreşedintePNL
  2.Fulgeanu-Moagher Laura-MihaelaVicepreşedintePSD
  3.Poteraş Cosmin-MarianSecretarUSR
  -----