Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (**republicată**) privind fondurile de pensii administrate privat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 18 iulie 2007Data intrării în vigoare 18-07-2007
    Formă consolidată valabilă la data 16-03-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-03-2022 până la data de 19-05-2022

    Atenție, se afișează forma republicată a LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.482 din 18-07-2007
    Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007, în tot cuprinsul Legii nr. 411/2004 şi al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie" se va înlocui cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului".
    **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 25 ianuarie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 9 noiembrie 2004 şi ulterior a mai fost modificată prin Legea nr. 313/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege reglementează:a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat;