Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135/2010)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 15 iulie 2010Data intrării în vigoare 01-02-2014
    Formă consolidată valabilă la data 14-03-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 14-03-2022 până la data de 23-05-2022


    Notă CTCE
    Forma consolidată a CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, la data de 14 Martie 2022 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015; LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016; LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016; LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016; DECIZIA nr. 501 din 30 iunie 2016; DECIZIA nr. 432 din 21 iunie 2016; DECIZIA nr. 540 din 12 iulie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 octombrie 2016; DECIZIA nr. 614 din 4 octombrie 2016; DECIZIA nr. 586 din 13 septembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2017 abrogată prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 5 februarie 2017 și respinsă de LEGEA nr. 8 din 24 februarie 2017; DECIZIA nr. 625 din 26 octombrie 2016; LEGEA nr. 9 din 24 februarie 2017; DECIZIA nr. 704 din 29 noiembrie 2016; DECIZIA nr. 22 din 17 ianuarie 2017; DECIZIA nr. 17 din 17 ianuarie 2017; DECIZIA nr. 90 din 28 februarie 2017; DECIZIA nr. 18 din 17 ianuarie 2017; DECIZIA nr. 2 din 17 ianuarie 2017; DECIZIA nr. 257 din 26 aprilie 2017; DECIZIA nr. 244 din 6 aprilie 2017; DECIZIA nr. 302 din 4 mai 2017; DECIZIA nr. 437 din 22 iunie 2017; DECIZIA nr. 562 din 19 septembrie 2017; DECIZIA nr. 651 din 17 octombrie 2017; DECIZIA nr. 554 din 19 septembrie 2017; DECIZIA nr. 802 din 5 decembrie 2017; DECIZIA nr. 21 din 18 ianuarie 2018; DECIZIA nr. 22 din 18 ianuarie 2018; LEGEA nr. 49 din 27 februarie 2018; DECIZIA nr. 79 din 22 februarie 2018; DECIZIA nr. 102 din 6 martie 2018; DECIZIA nr. 354 din 22 mai 2018; DECIZIA nr. 573 din 20 septembrie 2018; DECIZIA nr. 651 din 25 octombrie 2018; DECIZIA nr. 243 din 16 aprilie 2019; DECIZIA nr. 248 din 16 aprilie 2019; DECIZIA nr. 87 din 13 februarie 2019; DECIZIA nr. 88 din 13 februarie 2019; DECIZIA nr. 250 din 16 aprilie 2019; DECIZIA nr. 590 din 8 octombrie 2019; DECIZIA nr. 535 din 24 septembrie 2019; DECIZIA nr. 55 din 4 februarie 2020; DECIZIA nr. 236 din 2 iunie 2020; DECIZIA nr. 421 din 23 iunie 2020; LEGEA nr. 217 din 29 octombrie 2020; LEGEA nr. 228 din 2 noiembrie 2020; LEGEA nr. 284 din 8 decembrie 2020; LEGEA nr. 6 din 18 februarie 2021; DECIZIA nr. 102 din 17 februarie 2021; DECIZIA nr. 136 din 3 martie 2021; LEGEA nr. 130 din 12 mai 2021; DECIZIA nr. 233 din 7 aprilie 2021; LEGEA nr. 146 din 17 mai 2021; LEGEA nr. 207 din 21 iulie 2021; LEGEA nr. 219 din 26 iulie 2021; DECIZIA nr. 637 din 19 octombrie 2021; LEGEA nr. 49 din 11 martie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Partea GENERALĂTitlul I Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penaleArticolul 1Normele de procedură penală şi scopul acestora(1) Normele de procedură penală reglementează desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare în legătură cu o cauză penală.(2) Normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părţilor şi ale celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte.La data de 01-02-2014 Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.