Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 196 din 10 februarie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022Data intrării în vigoare 14-02-2022


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 4 august 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  Articolul 2(1) Valoarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii alocată în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 este de 100.483 mii de lei, echivalentul a 20.796.007,29 de euro la cursul InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene este de 85.410 mii de lei, echivalentul a 17.676.606,20 de euro, corespunzând unei contribuţii a Uniunii Europene de 85%, iar contribuţia naţională este de 15.073 mii de lei, echivalentul a 3.119.401,09 euro, corespunzând unei contribuţii naţionale de 15%.
  2. La articolul 5, alineatele (7) şi (8) vor avea următorul cuprins:(7) Indicatorii de realizare ai programului sunt: a) minimum 5.750 de angajaţi care beneficiază de programe de formare;b) minimum 575 de întreprinderi sprijinite.(8)
  Indicatorii de rezultat ai programului sunt: a) minimum 4.600 de persoane care dobândesc o calificare/care şi-au validat competenţele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calităţii de participant;b) minimum 69 de IMM-uri care introduc programe de învăţare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  p. Ministrul antreprenoriatului şi turismului,

  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
  Marcel-Ioan Boloş
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanţelor,
  Adrian Câciu
  Bucureşti, 10 februarie 2022.Nr. 196.-----