Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.24 din 1 februarie 2022pentru aprobarea Regulamentului serviciului la bordul navelor militare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 11 februarie 2022Data intrării în vigoare 11-02-2022


  Pentru aplicarea prevederilor art. 70 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul serviciului la bordul navelor militare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.57/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor la bordul navelor şi ambarcaţiunilor din Forţele Navale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 şi 422 bis din 11 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naţionale,
  Vasile Dîncu
  Bucureşti, 1 februarie 2022.Nr. M.24.
  ANEXĂ Deschideți REGULAMENTULserviciului la bordul navelor militare