Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 130 din 25 ianuarie 2022pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a procurorilor
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECŢIA PENTRU PROCURORI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 1 februarie 2022Data intrării în vigoare 01-02-2022


  În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (6) şi ale art. 106 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi,Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a procurorilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.
  Articolul 2(1) Dacă perioada de evaluare a început înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi se împlineşte după această dată, evaluarea procurorilor se realizează potrivit Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Dacă perioada de evaluare a început după intrarea în vigoare a Legii nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, evaluarea procurorilor se realizează potrivit regulamentului prevăzut la art. 1, ale cărui dispoziţii sunt de imediată aplicare. Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  procuror Nicolae Andrei Solomon
  Bucureşti, 25 ianuarie 2022.Nr. 130.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTprivind evaluarea activităţii profesionale a procurorilor