Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 6 din 31 ianuarie 2022privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor
EMITENT
 • COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 31 ianuarie 2022Data intrării în vigoare 01-02-2022


  Având în vedere propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la regulile de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, precum şi propunerile formulate în cadrul şedinţei de lucru organizate în data de 29.01.2022 la nivelul Guvernului României,în scopul actualizării normelor legale aplicabile în materia instituirii carantinei cu privire la persoanele care sosesc în România, precum şi cu privire la contacţii direcţi ai persoanelor confirmate pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 3 lit. a), art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) şi ale art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1
  Se instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România şi nu prezintă certificatul digital al UE privind COVID-19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 ori documente compatibile cu aceste certificate, dovada pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste vaccinarea pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară sau testarea negativă RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).
  Articolul 2Sunt exceptate de la măsura carantinei instituite în condiţiile art. 1 următoarele categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României:a) copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani;b) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul ţării;c) lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;d) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare;e)
  conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum şi conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane şi se deplasează în interes profesional;
  f) persoanele predate autorităţilor române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată;g) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti şi posesori de paşapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;h) piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, cât şi de la bordul navelor şi elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală, precum şi de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19;j) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport şi cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;k) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe şi mobile de extracţie petrol şi gaze în zona exclusivă economică a României;
  l) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării.
  Articolul 3(1) Se instituie măsura carantinei pentru o durată de 5 zile pentru contacţii direcţi ai unei persoane confirmate pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), măsura carantinei instituite cu privire la contacţii direcţi ai unei persoane confirmate pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu se aplică persoanelor aflate în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2.Articolul 4(1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, necesară pentru aplicarea excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, prezentat în limba ţării unde a fost administrat vaccinul şi în limba engleză.(2) Dovada confirmării pentru infecţia cu virusul SARSCoV2, necesară în vederea aplicării excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste rezultatul pozitiv al testului RT-PCR, prezentat în limba ţării unde a fost efectuat testul şi în limba engleză.(3) Dovada testării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) şi prezentat în limba ţării unde a fost efectuat testul şi în limba engleză.Articolul 5(1) Pentru situaţii deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenţii/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare, cum ar fi afecţiuni oncologice, insuficienţă renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbarea documentelor de identitate, părăsirea ţării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ş.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.(2) Analiza situaţiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor judeţene de coordonare şi conducere a intervenţiei, iar cazurile considerate ca justificate pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de direcţia de sănătate publică.
  (3) În decizia de suspendare se vor menţiona, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică şi măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARSCoV-2.
  Articolul 6(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1.02.2022, ora 00.00.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea ţărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic, criteriilor pe baza cărora se stabileşte încadrarea acestora şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, precum şi aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 7 ianuarie 2022, se abrogă.Articolul 7Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

  Preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă,
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Bucureşti, 31 ianuarie 2022.Nr. 6.-----