Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 1.665 din 26 februarie 2020privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 12 martie 2020Data intrării în vigoare 12-03-2020
  Formă consolidată valabilă la data 10-02-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10-02-2022 până la data de 10-05-2022

  Abrogat de Articolul 1 din ORDIN nr. 1.112 din 5 mai 2022 la data 11-05-2022  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.665 din 26 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 200 din 12 martie 2020, la data de 10 Februarie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.037 din 26 noiembrie 2020; ORDINUL nr. 128 din 3 februarie 2022.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 47 alin. (16) şi art. 54 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile art. 46 alin. (4) şi ale art. 69 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare necesitatea creării mecanismului privind automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare de către organele de executare silită din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, astfel încât disponibilităţile băneşti existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi bancare şi să nu se producă sincope în activitatea desfăşurată de aceştia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate, având în vedere avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor comunicat prin Adresa nr. 1.533 din 4 martie 2020,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Comunicarea către instituţiile de credit a actelor de executare se realizează prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, potrivit prezentului ordin.Articolul 2(1) Pentru comunicarea prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare emise de organele de executare silită, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., pune la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul A.N.A.F., un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă şi descarcă documente. Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, conform legii.