Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014Data intrării în vigoare 01-01-2015
    Formă consolidată valabilă la data 24-07-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-02-2022 până la data de 19-10-2022    Conform articolului 18 din ORDINUL nr. 85 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 1 februarie 2022, prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 13-15, ale căror prevederi se aplică începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2021.
    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2