Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 5.870 din 22 decembrie 2021privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2022Data intrării în vigoare 04-01-2022
  Formă consolidată valabilă la data 31-01-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-01-2022 până la data de 11-09-2022

  Incetare aplicabilitate conform Articolul 2 din ORDIN nr. 5.379 din 7 septembrie 2022 la data 12-09-2022  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 5.870 din 22 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2022, la data de 31 Ianuarie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare nr. 698/DGIP din 12.10.2021 al prezentului ordin,în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu semestru II al anului şcolar 2021-2022.