Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 4 octombrie 2021privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 5 octombrie 2021Data intrării în vigoare 05-10-2021
    Formă consolidată valabilă la data 01-02-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-02-2022 până la data de 21-03-2022


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 118 din 4 octombrie 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 951 din 5 octombrie 2021, la data de 01 Februarie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 259 din 29 octombrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2022; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere situaţia determinată de creşterea preţului pe pieţele de energie electrică şi gaze naturale la nivel internaţional, precum şi efectele provocate de aceste creşteri pentru populaţia României, este necesară reglementarea unui mecanism de compensare pentru perioada noiembrie 2021- martie 2022 astfel încât preţurile la energie electrică şi gaze naturale plătite de către consumatorul casnic să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică.Deoarece menţinerea unui nivel de trai decent al populaţiei, care este afectat în mare măsură de costurile de subzistenţă, inclusiv de cele ale utilităţilor aferente locuinţei, necesită, în condiţiile actuale de creştere majoră a preţurilor la facturile de energie electrică şi gaze naturale, intervenţia statului care să minimizeze într-o măsură adecvată impactul negativ,ţinând cont cu faptul că prin aplicarea Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie se acordă măsuri de protecţie socială numai pentru o parte din populaţie, respectiv aproximativ 10% din gospodării,luând în considerare faptul că, potrivit datelor EUROSTAT, riscul de sărăcie şi excluziune socială în România în anul 2020 va afecta 30,4% din populaţie,în vederea sprijinirii populaţiei şi atingerii obiectivului de interes general al schemei de sprijin de a atenua impactul financiar asupra populaţiei în raport cu costurile suplimentare pentru plata energiei electrice şi a gazelor naturale în sezonul rece 2021-2022 se propune adoptarea unei scheme de compensare pentru consumatorii casnici care îndeplinesc anumite criterii de consum.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se stabileşte o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru următoarele categorii de clienţi finali:a) clienţi, astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 15 şi art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare clienţi casnici;b) Abrogat.La data de 01-02-2022 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022