Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN 30/1/2022privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 30 din 7 ianuarie 2022
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 1 din 7 ianuarie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 7 ianuarie 2022Data intrării în vigoare 07-01-2022

  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 170/2022 al Direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile:– art. 5 alin. (2) lit. d),art. 13 şi ale art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;– pct. 5 şi 6 din anexa la Hotărârea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1/2022 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:Articolul 1(1) Începând cu data de 8.01.2022 se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise.(2) În înţelesul prezentului ordin sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din material textil şi/sau plastic.Articolul 2(1) Se exceptează de la măsura prevăzută la art. 1 următoarele categorii de persoane:a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
  b) persoanele care sunt singure în birou;c) prezentatorii TV şi invitaţii acestora, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane;d) reprezentanţii cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane;e) vorbitorii aflaţi în spaţii închise sau deschise cu condiţia respectării distanţei de minimum 3 metri între aceştia şi oricare din celelalte persoane din public;f) persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activităţi sportive;g) persoanele cu dizabilităţi cognitive.
  (2) Persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, după evaluarea riscului efectuată de medicul de medicina muncii al unităţii, pot fi exceptate de la măsura prevăzută la art. 1 la locul de muncă.
  Articolul 3Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure, la intrarea în sediu, efectuarea triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condiţiile şi cu respectarea Instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4Începând cu data de 8.01.2021 se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.282/156/2021 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a efectuării triajului epidemiologic şi dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1017 din 25 octombrie 2021.Articolul 5
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  ANEXĂINSTRUCŢIUNI GENERALEprivind măsurile de igienăI. Portul măştii1. Obligaţii la nivelul angajatorului/conducătorului instituţiei:a) angajatorul va lua măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcţie de programul de lucru, specificul activităţii desfăşurate, structura organizatorică, structura incintei;b) medicii de medicina muncii vor efectua evaluarea de risc şi vor stabili condiţiile purtării măştii pentru angajaţii care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, în vederea exceptării acestora de la măsura purtării măştii de protecţie de tip medical sau FFP2 la locul de muncă;
  c) responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă va face instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă (SSM).
  2. Utilizarea corectă a măştilor:a) măştile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinaţie cu curăţarea frecventă a mâinilor cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun;b) înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;c) masca de tip medical trebuie schimbată o dată la 4 ore şi ori de câte ori aceasta s-a umezit ori s-a deteriorat;d) masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măştii, mâinile trebuie igienizate (cu soluţie pe bază de alcool sau cu apă şi săpun);e)
  după folosire, masca se aruncă imediat, într-un coş de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor;
  f) nu se recomandă reutilizarea măştilor medicale;g) în cazul apariţiei febrei, tusei şi strănutului, purtarea măştii este recomandată în orice circumstanţă (de exemplu, în spaţiile deschise, la domiciliu).
  II. Triajul la intrarea într-o incintă a instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilorA. Pentru personalul angajat1. La intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic şi dezinfectarea mâinilor.2. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal şi constă în:a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depăşească 37,3°C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;
  b) observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);c) în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;d) dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/şi prezenţa altor simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie; dacă persoana:(i) se încadrează în definiţia de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va recomanda testarea;(ii) nu se încadrează în definiţia de caz suspect COVID19, medicul de familie va orienta diagnosticul către altă afecţiune.
  3. Persoanele cu funcţie de conducere din fiecare unitate (şefii de structură) au responsabilitatea de a dispune triajul observaţional al angajaţilor din subordinea directă.4. Medicul de medicina muncii:a) are obligaţia monitorizării stării de sănătate a angajaţilor;b) va face instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte SSM (securitatea şi sănătatea în muncă);c) va realiza o evaluare a riscului pentru a decide dacă sunt şi alte zone unde nu este obligatorie masca.
  B. Pentru alte persoane decât personalul angajat1. Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea incintă.2.
  În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauţie.
  3. Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic şi dezinfectarea mâinilor.4. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal şi constă în:a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depăşească 37,3°C);b) observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată).În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.Dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/şi prezenţa altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă.Dacă temperatura înregistrată nu depăşeşte 37,3°C, iar persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, i se permite accesul doar însoţită de către o persoană din sediu şi după înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!