Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.041 din 6 noiembrie 2000privind repartizarea sumelor pentru întreţinerea, conservarea şi perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor, pe specii, rase, linii şi hibrizi, precum şi stabilirea numărului de animale pentru care se acordă aceste sume în anul 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 16 noiembrie 2000Data intrării în vigoare 16-11-2000În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă repartizarea pe specii, rase, linii şi hibrizi a sumei de 55 miliarde lei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2000, rectificat, al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, destinată finanţării cheltuielilor pentru întreţinerea, conservarea şi perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor, precum şi numărul de animale pentru care se acordă această sumă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Sumele alocate în condiţiile prezentei hotărâri vor fi utilizate cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 33/2000, precum şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Aurel Până,secretar de statMinistru de stat,preşedintele Consiliuluide Coordonare Economico-Financiară,Mircea Ciumarap. Ministrul finanţelor,
  Sebastian Vladescu,secretar de stat
  Anexă                      REPARTIZAREA       sumelor pe specii, rase, linii şi hibrizi
           
    Specii, rase, linii şi hibriziLei/cap (familie) (mii lei)Numărul de animaleSuma (milioane lei)
    TAURINE      
    Vaci-rasa60010.357 capete6.214
    Brună6002.007 capete1.204
    Bălţata românească6002.490 capete1.494
    Bălţata cu negru românească6005.810 capete3.486
    Sură de stepă60050 capete30
    Tauri - rasa2.000272 capete544
    Brună2.00067 capete134
    Bălţata româneasă2.000112 capete224
    Bălţata cu negru românească2.00093 capete186
    OVINE - rasa19011.584 capete2.200
    Karakul190831 capete158
    Merinos de Transilvania1903.043 capete578
    Merinos de Palas1903.333 capete633
    Merinos de Stavropol1901.850 capete352
    Ţigaie de Ruşeţu190268 capete50
    Ţigaie1902.003 capete380
    Ţurcană190256 capete49
    PORCI2.3009.278 capete21.400
    Rase materne2.3006.716 capete15.500
    Marele alb2.3004.598 capete10.600
    Landrace2.3002.118 capete4.900
    Rase paterne2.3002.397 capete5.520
    Linia sintetică 345 Periş2.300486 capete1.120
    Duroc2.3001.797 capete4.130
    Hampshire2.300114 capete270
    Rase locale pe cale de dispariţie2.300165 capete380
    Bazna2.300130 capete300
    Mangaliţa2.30035 capete80
    PĂSĂRI33,65619.350 capete20.842
    Rase de găini grele - linii pure36369.950 capete13.360
    Rase de găini uşoare - linii pure30220.800 capete6.624
    Curci3012.000 capete360
    Prepeliţe306.600 capete198
    Bibilici3010.000 capete300
    ANIMALE DE BLANĂ1901.586 capete300
    Nurcă190714 capete136
    Nutrie19028 capete5
    Vulpe argintie190129 capete25
    Vulpe polară190274 capete52
    Dihor190418 capete79
    Lup19018 capete3
    VIERMI DE MĂTASE623.250 familii200
    Bombyx mori623.000 familii190
    Phylosamia ricini62250 familii10
    ALBINE - rasa2141.400 familii300
    Carpatină2141.400 familii300
    PEŞTI10,7280.000 capete3.000
    Rase de crap (Cyprinus carpio)10,7104.500 capete1.120
    Crap Frăsinet10,765.000 capete696
    Crap Podu Iloaiei10,730.000 capete321
    Crap Ropşa10,778.000 capete86
    Crap Koi (crap japonez)10,71.500 capete17
    Linii10,727.500 capete295
    Crap Jeleş10,71.500 capete17
    Crap Ineu10,710.000 capete107
    Crap Cefa10,710.000 capete107
    Crap Dunăre10,72.000 capete22
    Hypophthalmichtys molitrix-Amur10,72.000 capete21
    Aristichtys nobilis-Amur10,72.000 capete21
    Hibrizi10,735.000 capete375
    Crap Brateş10,720.000 capete214
    Crap cultură10,710.000 capete107
    Crap cultură x crap Dunăre10,74.000 capete43
    Bester (Huso husoxAcipenser ruthenus)10,71.000 capete11
    Specii10,7113.000 capete1.210
    Carassius auratus auratus (caras auriu)10,72.000 capete21
    Carassius auratus gibelio (caras argintiu)10,72.000 capete21
    Tinca tinca (lin)10,75.000 capete54
    Ctenopharingodon idella (cosaş)10,715.000 capete161
    Mylopharingodon piceus (scoicar)10,75.000 capete54
    Hypophthalmichtys molitrix (sânger)10,715.000 capete160
    Aristichtys nobilis (novac)10,715.000 capete160
    Ictiobus niger (bufalo negru)10,72.000 capete21
    Ictiobus cyprinellus (bufalo cu gura mare)10,72.000 capete21
    Silurus glanis (somn)10,710.000 capete107
    Ictalurus punctatus (somn american)10,71.000 capete11
    Stizostedion lucioperca (şalău)10,75.000 capete54
    Esox lucius (ştiucă)10,75.000 capete54
    Perca fluviatilis (biban)10,71.000 capete11
    Coregonus lavaretus (coregon)10,71.000 capete11
    Polyodon spathula (sturion de Mississippi)10,715.000 capete160
    Acipenser ruthenus (cegă)10,72.000 capete21
    Acipenser stellatus (păstrugă)10,75.000 capete54
    Acipenser guldaensteti (nisetru)10,75.000 capete54
    TOTAL:     55.000
  -------