Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.05.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
MĂSURI din 6 ianuarie 2022pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 6 ianuarie 2022Data intrării în vigoare 08-01-2022


  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 6 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 18 din 6 ianuarie 2022.
  Articolul 1În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, în toate spaţiile publice închise şi deschise, se poate institui obligativitatea purtării măştii de protecţie de tip medical sau FFP2, astfel încât să acopere nasul şi gura, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Se pot institui izolarea şi carantina persoanelor în condiţiile art. 7, 8 şi 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti asigură testarea săptămânală a personalului de îngrijire şi asistenţă, a personalului de specialitate şi auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, în centrele rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile.Articolul 4(1) În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 5, 7-12, 15 şi 18, art. 6 pct. 1-5, 8-10 şi 12, art. 9 pct. 1-4 şi 6-10, art. 11 alin. (2) şi (3), precum şi art. 12 alin. (4) numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situaţii:a)
  sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;c) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
  (2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situaţiilor prevăzute la alin. (1) prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2.
  Articolul 5
  (1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 se urmăreşte de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne.(2) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 3 se urmăreşte de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne.(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 4 se urmăreşte de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!