Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
METODOLOGIE din 6 august 2021privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 bis din 10 august 2021Data intrării în vigoare 10-08-2021
    Formă consolidată valabilă la data 17-01-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-01-2022 până la data de 23-06-2022    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.597 din 6 august 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 10 august 2021.
    Notă CTCE Forma consolidată a METODOLOGIEI din 6 august 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 771 bis din 10 august 2021, la data de 17 Ianuarie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 5.195 din 3 septembrie 2021; ORDINUL nr. 5.454 din 13 octombrie 2021; ORDINUL nr. 5.822 din 17 decembrie 2021; ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar, drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractele de management şi fişa postului care se încheie în urma promovării concursului, anexe la prezenta metodologie.(2) Prezenta metodologie se aplică:a) Unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv unităţilor de învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă, centrelor de excelenţă, cluburilor sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, precum şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, toate acestea denumite în continuare unităţi de învăţământ;b)