Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012energiei electrice şi a gazelor naturale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012Data intrării în vigoare 19-07-2012
  Formă consolidată valabilă la data 31-12-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-12-2021 până la data de 21-03-2022


  Notă CTCE
  Forma consolidată a LEGII nr. 123 din 10 iulie 2012, publicate în Monitorul Oficial nr. 485 din 16 iulie 2012, la data de 31 Decembrie 2021 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 123 din 10 iulie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014; LEGEA nr. 117 din 11 iulie 2014; LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014; LEGEA nr. 174 din 16 decembrie 2014; LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 28 iunie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 5 octombrie 2016; HOTĂRÂREA nr. 778 din 26 octombrie 2016; LEGEA nr. 203 din 7 noiembrie 2016; HOTĂRÂREA nr. 925 din 20 decembrie 2017; LEGEA nr. 167 din 10 iulie 2018; LEGEA nr. 202 din 20 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 29 martie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 14 mai 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 25 iunie 2020; LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020; LEGEA nr. 244 din 9 noiembrie 2020; LEGEA nr. 290 din 15 decembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 28 decembrie 2020; RECTIFICAREA nr. 290 din 15 decembrie 2020; LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 decembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Conform art. V din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020, în tot cuprinsul Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „serviciu tehnologic de sistem“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „serviciu de sistem“. Înlocuirea sintagmelor s-a realizat direct în textul prezentei formei consolidate.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I Energia electricăCapitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Domeniul de reglementare(1) Prezentul titlu stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie şi a atingerii obiectivelor de securitate energetică, competitivitate şi dezvoltare durabilă în condiţii de accesibilitate, disponibilitate şi suportabilitate a preţurilor şi cu respectarea normelor de siguranţă, calitate şi protecţie a mediului.La data de 30-07-2020 Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020