Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 312 din 4 decembrie 2015privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015Data intrării în vigoare 14-12-2015
    Formă consolidată valabilă la data 14-02-2022 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-01-2022 până la data de 31-07-2022


    Notă CTCE
    Forma consolidată a LEGII nr. 312 din 4 decembrie 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 920 din 11 decembrie 2015, la data de 14 Februarie 2022 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de LEGEA nr. 88 din 19 aprilie 2021; LEGEA nr. 320 din 29 decembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I Domeniu de aplicare, definiţii şi autorităţiArticolul 1(1) Prezenta lege stabileşte reguli şi proceduri privind redresarea şi rezoluţia următoarelor categorii de entităţi:a) instituţii de credit şi firme de investiţii, persoane juridice române;b) instituţii financiare, persoane juridice române, care sunt filiale ale unei instituţii de credit, ale unei firme de investiţii ori ale uneia dintre societăţile de tipul celor prevăzute la lit. c) sau d), persoane juridice române sau dintr-un alt stat membru şi care sunt acoperite de supravegherea la nivel consolidat a întreprinderii-mamă, persoană juridică română sau dintr-un alt stat membru, în conformitate cu prevederile art. 6-17 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările ulterioare;La data de 03-01-2022 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Titlul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 320 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1256 din 31 decembrie 2021c) societăţi financiare holding, societăţi financiare holding mixte şi societăţi holding cu activitate mixtă, persoane juridice române;La data de 03-01-2022 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 1 , Titlul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 320 din 29 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1256 din 31 decembrie 2021