Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 1.287 din 5 decembrie 2018pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 14 decembrie 2018Data intrării în vigoare 14-12-2018
  Formă consolidată valabilă la data 27-12-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-12-2021 până la data de 27-04-2023

  Abrogat de Articolul 2 din ORDIN nr. 1.063 din 26 aprilie 2023 la data 28-04-2023  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.287 din 5 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 1061 din 14 decembrie 2018, la data de 27 Decembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019; ORDINUL nr. 856 din 27 august 2019; ORDINUL nr. 121 din 28 ianuarie 2021; ORDINUL nr. 2.340 din 15 decembrie 2021; ORDINUL nr. 2.385 din 24 decembrie 2021.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.623 CB din 27.11.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,