Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 19 august 2021privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 24 august 2021Data intrării în vigoare 24-08-2021
  Formă consolidată valabilă la data 24-12-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-12-2021 până la data de 09-08-2022

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 91 din 19 august 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 24 august 2021, la data de 24 Decembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 306 din 20 decembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Situaţia identificată la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar în care un număr mare de elevi se află în situaţie de abandon şcolar ca urmare a condiţiilor socioeconomice şi geografice defavorabile, date fiind condiţiile socioeconomice care impietează asupra capacităţii multor familii de a susţine şcolarizarea sau participarea copiilor lor la întregul program zilnic de activităţi şcolare, inclusiv cele extracurriculare, condiţii care impun implementarea cu celeritate a unor măsuri de sprijin,
  având în vedere necesitatea continuării eforturilor pentru diminuarea ratei părăsirii timpurii a şcolii, în condiţiile în care valoarea acestui indicator se plasează încă peste media Uniunii Europene, fiind de 18,1% în 2017, 16,4% în 2018 şi 15,3% în 2019 (conform datelor oficiale Eurostat), întrucât evaluarea corespunzătoare a impactului Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, implementat în anii şcolari 2016-2017, 2017-2018 şi în anul 2019, respectiv în 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în anul 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016, aprobată prin Legea nr. 92/2017, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2018, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018, aprobată prin Legea nr. 201/2019, precum şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020, aprobată prin Legea nr. 26/2021, impune continuarea implementării acestuia şi în anul 2021, având în vedere necesitatea susţinerii participării şcolare, inclusiv prin măsuri care să stimuleze motivarea pentru învăţare şi creşterea eficienţei efortului intelectual al copiilor din unităţile de învăţământ-pilot, printr-o alimentaţie echilibrată, pentru asigurarea intervenţiei cel puţin pe un ciclu de învăţământ, în prezent cadrul legal în vigoare nu asigură soluţii viabile care să permită un acces nediscriminatoriu la educaţie, iar până la începutul anului şcolar este un interval de timp foarte scurt.Urgenţa adoptării rezultă din faptul că un număr însemnat de preşcolari şi elevi vulnerabili se află în situaţie de abandon şcolar, descurajaţi de un cadru legal neadaptat nevoilor reale ale acestora. În lipsa adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă există un risc crescut de a nu se realiza incluziunea educaţională a tuturor preşcolarilor şi elevilor. Întrucât învăţământul constituie prioritate naţională, deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) În anul şcolar 2021-2022, în perioada desfăşurării cursurilor, preşcolarilor şi elevilor din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.La data de 24-12-2021 Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 306 din 20 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1213 din 21 decembrie 2021(1^1) Pe durata de implementare prevăzută la alin. (1), personalul necesar desfăşurării Programului-pilot poate fi suplimentat, la solicitarea unităţilor-pilot, prin: a)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!