Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (**republicată**)dialogului social**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 31 august 2012Data intrării în vigoare 31-08-2012
  Formă consolidată valabilă la data 03-12-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-12-2021 până la data de 24-12-2022

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 62 din 10 mai 2011(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.625 din 31-08-2012

  Abrogat de Articolul 189 , Titlul IX din LEGE nr. 367 din 19 decembrie 2022 la data 25-12-2022  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 62 din 10 mai 2011 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 625 din 31 august 2012, la data de 03 Decembrie 2021 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 248 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 1 din 11 ianuarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 31 ianuarie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019; LEGEA nr. 269 din 9 noiembrie 2021; DECIZIA nr. 730 din 2 noiembrie 2021.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Republicată în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 62/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011.
  Potrivit alin. (1) al art. 16 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2019, în cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) „Ministerul Economiei“, „Ministerul Energiei“, „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat“, „Ministerul Turismului“ cu „Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri“;b) „Ministerul Transporturilor“ şi „Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale“ cu „Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor“;c) „Ministerul Mediului“, „Ministerul Apelor şi Pădurilor“ cu „Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor“;d) „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice“ şi „Institutul Naţional de Administraţie“ cu „Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei“;e) „Ministerul Educaţiei Naţionale“, „Ministerul Cercetării şi Inovării“ cu „Ministerul Educaţiei şi Cercetării“;f) „Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale“ cu „Ministerul Culturii“;g) „Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale“ cu „Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale“;h) „Ministerul pentru Românii de Pretutindeni“ cu „Departamentul pentru Românii de Pretutindeni“ sau, după caz, cu „Departamentul pentru relaţia cu Republica Moldova“ ;i) „Ministerul pentru Românii de Pretutindeni“ cu „Departamentul pentru Românii de Pretutindeni“ sau, după caz, cu „Departamentul pentru relaţia cu Republica Moldova“;j) de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează: sintagma „Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei“ cu sintagma „Centrul Naţional de Politici şi Evaluare“ şi sintagma „Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare“ cu sintagma „Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie“.Înlocuirea denumirilor s-a realizat direct în textul prezentei forme consolidate.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!