Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
REGULAMENT nr. 6 din 2 august 2017privind Fondul naţional de protecţie
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 7 august 2017Data intrării în vigoare 07-08-2017
    Formă consolidată valabilă la data 21-10-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-10-2021 până la data de 06-06-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a REGULAMENTULUI nr. 6 din 2 august 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017, la data de 21 Octombrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: NORMA nr. 7 din 24 aprilie 2018; REGULAMENTUL nr. 2 din 30 ianuarie 2019; REGULAMENTUL nr. 17 din 12 octombrie 2021.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 32 alin. (3) şi (10), art. 39 alin. (4)-(6) şi art. 43 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, în baza Hotărârii Adunării Generale a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România din 4.05.2017,La data de 13-02-2019 Preambulul a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENTUL nr. 2 din 30 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.Articolul 1(1) Fondul naţional de protecţie, denumit în continuare FNP, se constituie ca structură proprie a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR, de la data preluării de către BAAR a patrimoniului Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii.(2) FNP se constituie din: a) Fondul comun Carte Verde, deţinut şi administrat de BAAR; b) 95% din disponibilul preluat de la Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii, conform art. 39 alin. (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, denumită în continuare Legea nr. 132/2017.