Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
DECIZIE nr. 443 din 24 mai 2016privind aprobarea Procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc
EMITENT
  • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016Data intrării în vigoare 07-06-2016
    Formă consolidată valabilă la data 27-09-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-09-2021 până la data de 09-06-2023


    Notă CTCE Forma consolidată a DECIZIEI nr. 443 din 24 mai 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 427 din 7 iunie 2016, la data de 27 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de DECIZIA nr. 562 din 8 septembrie 2020; DECIZIA nr. 983 din 17 septembrie 2021.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (4), art. 97 alin. (4), art. 98, 99, art. 153 alin. (3), art. 170, 171 şi art. 180 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 65, art. 88 alin. (1) şi art. 208 alin. (9) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.Articolul 1Se aprobă Procedura de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc (denumit în continuare Sistem de creditare), prevăzută în anexa la prezenta decizie.Articolul 2(1) Sistemul de creditare este o procedură obiectivă, unitară şi transparentă de măsurare a comportamentului persoanelor private de libertate, precum şi a eforturilor depuse de acestea în vederea reintegrării sociale.(2) Pentru participarea la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, la activităţi lucrative, precum şi pentru prevenirea situaţiilor de risc, persoanele private de libertate primesc credite, care pot fi utilizate pentru acordarea recompenselor.