Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 584 din 29 octombrie 2002privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 8 noiembrie 2002Data intrării în vigoare 08-11-2002
    Formă consolidată valabilă la data 03-09-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-09-2021 până la data de 23-09-2023


    Notă CTCE
    Forma consolidată a LEGII nr. 584 din 29 octombrie 2002, publicate în Monitorul Oficial nr. 814 din 8 noiembrie 2002, la data de 03 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012; ORDONANŢA nr. 18 din 30 august 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Pentru prevenirea transmiterii infecției cu HIV şi combaterea eficientă a bolii SIDA, precum şi pentru protecţia specială a persoanelor afectate de acest flagel, prezenta lege reglementează direcţiile principale de acţiune şi stabileşte măsurile necesare ce se impun.(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza Strategiei naţionale a Guvernului în acest domeniu şi prin aplicarea programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infecţie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru Sport, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Colegiului Medicilor din România şi al Colegiului Farmaciştilor din România.La data de 23-04-2007 Alineatul (2) din Articolul 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007(3) Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţiile de sănătate publică şi unităţile de stat sau private cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu sunt cuprinse în reţeaua naţionala de prevenire, supraveghere şi control al infectarii cu HIV şi al bolii SIDA.