Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 961 din 22 iunie 2021pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind constrângerile de doză şi recomandările pentru persoanele implicate în îngrijirea şi susţinerea pacienţilor care fac obiectul expunerii medicale la radiaţii ionizante
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 7 iulie 2021Data intrării în vigoare 07-07-2021


  Văzând Referatul de aprobare nr. IM 3.731/2021, întocmit de Direcţia generală asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 5 alin. (4) şi art. 9 alin. (4) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare:– Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică;– Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, cu modificările ulterioare; şi
  – Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 358/2004 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Reglementările specifice privind constrângerile de doză şi recomandările pentru persoanele implicate în îngrijirea şi susţinerea pacienţilor care fac obiectul expunerii medicale la radiaţii ionizante, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Unităţile care furnizează servicii medicale de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, medicină nucleară şi radioterapie (brahiterapie), din sistemul public şi privat, indiferent de forma de organizare, răspund prin managerul unităţii de respectarea aplicării prezentului ordin la nivelul unităţii.
  Articolul 3Laboratoarele de igiena radiaţiilor din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică respectarea prevederilor prezentului ordin.Articolul 4Furnizorii de servicii medicale de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, medicină nucleară şi radioterapie (brahiterapie), direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune prevederile art. 56 alin. (5) din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 2003/122/Euratom, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 13/1 din 17.01.2014.
  Ministrul sănătăţii,
  Ioana Mihăilă
  Bucureşti, 22 iunie 2021.Nr. 961.ANEXĂ Deschideți REGLEMENTĂRI SPECIFICEprivind constrângerile de doză şi recomandările pentru persoanele implicate în îngrijireaşi susţinerea pacienţilor care fac obiectul expunerii medicale la radiaţii ionizante