Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.09.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 182 din 30 iunie 2021privind alăptarea în spaţiile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 1 iulie 2021Data intrării în vigoare 04-07-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 04-07-2021 până la data de 22-09-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea discriminării mamelor care alăptează, precum şi combaterea încălcării dreptului la hrană al copiilor.
  Articolul 2Următoarele fapte constituie contravenţii:a) evacuarea dintr-un spaţiu public a unei mame care are dreptul de a se afla în acel spaţiu şi care alăptează un copil;b) interzicerea, în orice mod, a alăptării în spaţiile publice a unui copil;c) refuzul furnizării de servicii unei persoane pentru că alăptează un copil, în condiţiile în care persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv.Articolul 3Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:a)
  cu amendă de la 100 lei la 500 lei, dacă fapta este săvârşită de o persoană fizică;
  b) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, dacă fapta este săvârşită de o persoană juridică sau de către o entitate înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
  Articolul 4Faptele prevăzute la art. 2 constituie contravenţii chiar dacă spaţiile publice sunt dotate cu camere de tip „mama şi copilul“.Articolul 5(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 2 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Afacerilor Interne sau poliţiei locale, după caz.
  (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 6Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiile publice vor comunica tuturor angajaţilor prevederile prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 30 iunie 2021.Nr. 182.-----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!