Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 197/462/2021pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI Nr. 197 din 2 aprilie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 462 din 6 aprilie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 8 aprilie 2021Data intrării în vigoare 08-04-2021

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politici pentru sport din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 1.915 din 30.03.2021,luând în considerare prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 3Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, prevăzut în anexa nr. 3.Articolul 4Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, prevăzut în anexa nr. 4.
  Articolul 5Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, prevăzut în anexa nr. 5.Articolul 6Se aprobă Regulamentul privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, prevăzut în anexa nr. 6.Articolul 7Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 8În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiţii se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.Articolul 9Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie contravenţie şi se constată, conform competenţelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 1.219/1.634/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2020.Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul tineretului şi sportului,
  Cristian Emilian Ghiţă,
  subsecretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Anexa nr. 1 Deschideți REGULAMENTprivind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportiveAnexa nr. 2 Deschideți REGULAMENTprivind condiţiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber
  Anexa nr. 3 Deschideți REGULAMENTprivind condiţiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liberAnexa nr. 4 Deschideți REGULAMENTprivind condiţiile necesar a fi respectate pentru reluarea activităţii de nataţieîn bazinele acoperite şi în aer liber din RomâniaAnexa nr. 5 Deschideți REGULAMENTprivind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise
  Anexa nr. 6 Deschideți REGULAMENTprivind condiţiile necesar a fi respectate în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!