Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
ORDIN nr. 487 din 23 martie 2020pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 24 martie 2020Data intrării în vigoare 24-03-2020
    Formă consolidată valabilă la data 23-04-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-04-2021 până la data de 12-10-2021


    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 487 din 23 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 242 din 24 martie 2020, la data de 23 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 503 din 26 martie 2020; ORDINUL nr. 860 din 21 mai 2020; ORDINUL nr. 1.418 din 7 august 2020; ORDINUL nr. 2.054 din 27 noiembrie 2020; ORDINUL nr. 533 din 22 aprilie 2021.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. VSC 3.987 din 23.03.2020, având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1 Se aprobă Protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov 2, prevăzut în anexă.Articolul 2 Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.