Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.515/393/2021privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI Nr. 3.515 din 23 martie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 393 din 23 martie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 23 martie 2021Data intrării în vigoare 23-03-2021

  Având în vedere prevederile:– art. 94, 95, 114 şi 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
  – Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 19 din 23 martie 2021,văzând Referatul de aprobare nr. 10.327/CM din 23 martie 2021, din care rezultă necesitatea modificărilor Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.Articolul IOrdinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 februarie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referinţă la fiecare zi de vineri, în funcţie de evoluţia epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3, cu excepţia situaţiei în care localitatea intră în carantină.
  2. La articolul 3, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 3(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:
  Scenariul 1Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţieIncidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori
  Scenariul 2a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ, a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie; b) Participarea zilnică în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
  Scenariul 3a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ, a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar; b) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie, cu prezenţa fizică de până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculaţi în respectivele clase terminale; c) Participarea zilnică în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiuIncidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dacă la nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină.
  .............................................(5) Este permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale, evaluărilor naţionale şi a examenelor pentru anii terminali, cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ din localităţile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localităţii, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă şi igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii.
  3. La articolul 3, după alineatul (5) se adaugă un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ din localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mică de 6/1.000 de locuitori, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă şi igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii.
  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul sănătăţii,
  Vlad Vasile Voiculescu
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!