Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 732 din 15 martie 2021pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 23 martie 2021Data intrării în vigoare 23-03-2021

  În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare,având în vedere Memorandum intern nr. M1-2/348 din 11 martie 2021,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.Articolul 3Departamentul resurse umane va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 15 martie 2021.Nr. 732.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTprivind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomaticşi consular al României

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!