Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 717 din 17 iunie 2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Noua casă»
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 iunie 2009Data intrării în vigoare 18-06-2009
  Formă consolidată valabilă la data 22-03-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-03-2021 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 717 din 17 iunie 2009, publicate în Monitorul Oficial nr. 418 din 18 iunie 2009 la data de 22 Martie 2021 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 29 din 6 ianuarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.040 din 24 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.286 din 18 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 615 din 14 august 2013; HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 818 din 22 septembrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 850 din 7 octombrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 913 din 21 octombrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 16 din 14 ianuarie 2015; HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015; HOTĂRÂREA nr. 962 din 9 decembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 1.016 din 30 decembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 366 din 18 mai 2016; HOTĂRÂREA nr. 703 din 28 septembrie 2016; HOTĂRÂREA nr. 899 din 29 noiembrie 2016; HOTĂRÂREA nr. 80 din 27 februarie 2017; HOTĂRÂREA nr. 2 din 10 ianuarie 2018; HOTĂRÂREA nr. 93 din 19 februarie 2019; HOTĂRÂREA nr. 343 din 30 mai 2019; HOTĂRÂREA nr. 112 din 4 februarie 2020; HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020; HOTĂRÂREA nr. 342 din 19 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  La data de 21-08-2020 Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020

  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020, diferenţa alocată şi rămasă neutilizată la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri din plafonul total alocat pentru emiterea de garanţii în cadrul programului „Prima casă“ în anul 2020 se utilizează pentru acordarea de garanţii şi promisiuni de garantare în cadrul programului „Noua casă“.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziţia unei locuinţe prin contractarea de credite se aprobă normele de implementare a programului «Noua casă» pentru achiziţia de locuinţe, denumit în continuare programul, prevăzute în anexa nr. 1.La data de 21-08-2020 Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 695 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020(2) Programul, definit ca program guvernamental, are următoarele caracteristici:a) caracter naţional, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al ţării;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!