Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.449 din 5 martie 2021privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 5 martie 2021Data intrării în vigoare 05-03-2021

  În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 3 lit. b), d), j), ale art. 74 alin. (5) şi ale art. 77 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1
  (1) Se aprobă organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv ale unui examen naţional de bacalaureat şi cu scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.(2) Simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a se organizează numai pentru elevii claselor a VIII-a; la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional participă numai elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă.
  Articolul 2Se aprobă Calendarul simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 3(1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.
  (2) Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2020-2021, este prevăzută în anexa nr. 2.
  Articolul 4(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă, în anul şcolar 2020-2021, sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.(2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă, în anul şcolar 2020-2021, este prevăzută în anexa nr. 3.Articolul 5Desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021, se realizează în baza unei proceduri, care va fi comunicată inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.Articolul 6(1) Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021, sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.(2) Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.Articolul 7Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Bucureşti, 5 martie 2021.Nr. 3.449.Anexa nr. 1CALENDARULsimulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise
  ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021
  a) Simulare evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a
  29 martie 2021Limba şi literatura română - probă scrisă
  30 martie 2021Matematică - probă scrisă
  31 martie 2021Limba şi literatura maternă - probă scrisă
  16 aprilie 2021Afişarea rezultatelor
  b) Simulare probe scrise ale examenului de bacalaureat naţional
  22 martie 2021Proba E) a) - probă scrisă - Limba şi literatura română
  23 martie 2021Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului
  24 martie 2021Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului şi specializării
  25 martie 2021Proba E) b) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă
  31 martie 2021Afişarea rezultatelor
  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.LISTAconţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a,în anul şcolar 2020-2021
  Anexa nr. 3*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.LISTAconţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat,în anul şcolar 2020-2021
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!