Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.300 din 19 februarie 2021privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 februarie 2021Data intrării în vigoare 24-02-2021

  Având în vedere prevederile art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. V alin. (1) şi art. VI alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Bucureşti, 19 februarie 2021.Nr. 3.300.ANEXĂ
  Deschideți NORME METODOLOGICEprivind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip"Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!