Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 ianuarie 2021pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021Data intrării în vigoare 13-01-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 13-01-2021 până la data de 15-04-2021


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1)
  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentând 13,878 lei/oră.
  Articolul 2În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (1^2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.300 lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.Articolul 3La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU

  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 13 ianuarie 2021.Nr. 4.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!