Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.131/151/2020privind aprobarea Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR Nr. 2.131 din 11 decembrie 2020
 • SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 Nr. 151 din 8 decembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 7 ianuarie 2021Data intrării în vigoare 07-01-2021

  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 37 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor şi secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al secretarului de stat pentru problemele revoluţionarilor din decembrie 1989 nr. 16/2005 pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 17 ianuarie 2005, se abrogă.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor
  împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,
  Puiu Nicolae Fesan
  ANEXĂ Deschideți PROCEDURĂde emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportulcu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române dinDecembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!