Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.573 din 18 decembrie 2020pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2021
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1266 din 21 decembrie 2020Data intrării în vigoare 21-12-2020

  Având în vedere:– art. 69 şi art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 54 din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001;– 
  art. 1 şi art. 2 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Referatul Direcţiei politici pentru sport nr. 5.844 din 18.12.2020,
  în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă programele sportive de utilitate publică destinate finanţării federaţiilor sportive naţionale în anul 2021, conform anexei nr. 1.Articolul 2Se aprobă metodologia privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2021, conform anexei nr. 2.
  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1266 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 4Direcţiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi federaţiile sportive naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul tineretului şi sportului,

  Andra-Mihaela Costache,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 decembrie 2020.Nr. 1.573.Anexa nr. 1 Deschideți PROGRAMEsportive de utilitate publică destinate finanţării federaţiilor sportive naţionale înanul 2021Anexa nr. 2 Deschideți METODOLOGIEprivind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şiSportului, în anul 2021

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!