Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.084 din 11 decembrie 2020pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1234 din 15 decembrie 2020Data intrării în vigoare 15-12-2020

  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/972 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi ajustările relevante, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICPerioada de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2023.

  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 11 decembrie 2020.Nr. 1.084.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!